2010. május 29., szombat

Könyvajánló. William A. Dembski: Intelligens tervezettség — Híd a tudomány és a teológia között


Olyan teremtéselmélet híve vagyok, amely nem azonos a konkrétista kreacionizmusokkal. Ennek ellenére sokkal közelebb áll hozzá az intelligens tervezettség gondolata, mint az evolucionizmus, amelyet teljes mértékben elvetek. Tény, hogy a magas színvonalú kreacionista könyvek hiányoznak a polcokról. Dembski összefoglaló műve számos fontos témát tárgyal, amíg hosszabb recenzió nem születik, ennyi bevezetővel ajánlom olvasásra. A könyv tartalomjegyzéke.


Harpia harpyja

2010. május 28., péntek

Vona Gábor távolmaradásának lehetséges oka a kettős állampolgárság megszavazásáról?


Magam részéről nem hiszek abban, hogy Vona Gábor véletlenül maradt távol erről a számára döntő fontossággal bíró szavazásról. Az eset kifejezetten megdöbbentő volna, ezért jelzésértékűnek tekintem.

Vona nyilatkozata „véletlen” távolmaradásával kapcsolatban az Echo TV-ben. (Link, 2:13–tól)

„Biztos, hogy megvolt az oka, hiszek a Gondviselésben, hogy a Gondviselés alakítja a dolgokat, ezt a pofont megkaptam, és majd bizonyára rá fogok jönni, hogy miért, és tanulni fogok belőle remélhetőleg.” — így Vona Gábor.

Nem sokat kellett gondolkodnom, hogy mi lehet a Jobbik elnöke távolmaradásának oka, amikor elolvastam egy meglepő híradást. Az a MAZSIHISZ fogadja örömmel a kettős állampolgárságról szóló döntést, amely hosszú éveken át a szélsőbal tábor (MSzP–SzDSz) szekértolója volt. Emlékeztető: ez a szélsőbal tábor 2004-ben a kettős állampolgárság megadása ellen foglalt állást, és amely elviekben továbbra is e tábor mögött áll.

Különös momentum, hogy most, amikor a külföldön agyonnácizott Fidesz-többségű parlament megszavazza ezt a törvénymódosítást, az egyébként roppant antifasiszta Frankfurter Allgemeine Zeitung hirtelen Hefty-cikkel kedveskedik a magyar „jobboldalnak”.

Legyünk „merész” judeokratikus világösszeesküvés-tételezők. Képzeljük el, hogy a szlovákiai retorika mögött a lényeg: az izraeli magyar zsidók visszahozása a magyar politikai életbe. Ha ez szavazati joggal jár (mint ahogy a Jobbik egyébként szeretné), százezreik szavazhatnának a magyarországi demokratikus választásokon (valószínűleg a kettős állampolgárságot szintén támogató LMP-re, esetleg a Fideszre, talán éppen a Jobbikra). Ha így lesz, elképzelhetőbb a sokat hangoztatott összeesküvéselmélet az áttelepítésről egy forró közel-keleti helyzetben, és egészen más értelmet nyer a „határon túli magyarok” érdekében, valamint esetlegesen a régi országhatárok helyreállításáért folytatott küzdelem.

A Paul Lendvainak is tetsző Martonyi izraeli-magyar barátság kitűzője ekkor — más értelmet nyerve — jól fog rímelni az MSzP-s képviselők azonos kitűzőire, amellyel feldíszítve letették a képviselői esküjüket. Talán még a gárdamellényre összpontosuló figyelem vagy a berepülő izraeli gépek is más értelmet kapnak.

Valóra válhat így a Judapest bitterbrúnói álma a kék Nagy-Magyarországról, és kezdenének koherenssé válni azok a light monarchista-revizionista törekvések, amelyek liberális („libertárius”)-cionista „konzervatív” oldalról indultak ki, vagy ott megértésre találtak. (Schmidt Mária és Gerő András nevével összefüggésbe hozható törekvésekről van szó.)

Kérdés, mi valójában a Jobbik ebben a színjátékban? A Fidesz a Jobbik balszárnya? Mindenesetre jobbikos körök hirtelen érdekes retorikát kezdtek el hangoztatni: „Szlovákia Hitler első — és utolsó — csatlósa volt

Az orosz medve árnya lehet, hogy csak egy vadabb tervet leplez.

A mind a Hamász-szal, mind Izraellel tárgyaló Oroszország lenne Magyarország „szövetségese” és Szlovákia „ellensége”? (Újabb különös híradás.) Az EU — amelynek soros elnöke hamarosan Magyarország lesz — összezár Oroszországgal?

Furcsa terveket fogunk még hallani néhány éven belül mind a bel-, mind a külpolitikában, és még furcsább átalakulásokat fogunk tapasztalni, az biztos.Mars Hungaricus

2010. május 5., szerda

Marti Conservatori


A rómaiak pénzérméin gyakran előfordul a Marti Conservatori dedikáció — „a megőrző Marshoz”. Mársz mindannak ellentéte, ami mai, hamis „konzervativizmus”-életérzés.

Jellemző, hogy mi az, amit a vulgáris műveltség kizárólagosan Marshoz társít: hadisten, a háború istene, „következésképp” az erőszak, a békétlenség istene, erotikus tekintetben pedig egy primitív férfiasság (masculinitas). Ez az egyoldalúsítás részben már az ókorra is igaz volt, ugyanis Mars görög megfelelőjének Arészt (Άρης) tartották. Habár Arész sem csak annyi, amennyit ma gondolnának róla, ez a megfeleltetés felszínes, és figyelmen kívül hagyta és hagyja Mars apollói vonásait. Mars-ból a folyamatosan szekularizálódó és „humanizálódó” műveltség szemében legfeljebb csak Volcanus egyik részaspektusa maradt, annak is egy alacsonyrendű formája.

Pedig nem véletlenül volt Mars Romulus — Róma alapítójának — atyja, nem véletlenül a klasszikus római istentriász (Iuppiter, Mars–Mavors, Quirinus) egyik tagja, nem véletlen, hogy flamen-je a Flamen Dialis mellett a Flamines Maiores, azaz a három nagy flamen között foglalt helyet (Flamen Martialis). Róma géniusza marciális, akkor is, ha ma már csak Róma „joviális” arculatát hajlandóak valamelyest elfogadni azok, akik Európa „görög-római” és „zsidó-keresztény” gyökereit hangoztatják. Persze, ha belegondolnának, hogy Iuppiter–Iovis sem volt bos, vagyis ökröcske, akkor még ezt sem fogadnák el Rómából. Kérdés, Európából maradt-e még valami egyáltalán, vagy magára lehet hagyni a világgal együtt, mint minden szellemi aktív befogadására teljességgel képtelent.

Ismételjük, már az ókorban, magában Rómában megtörtént Mars „trónfosztása”: a későbbi istentriászban már Iuno („Mars anyja”) és az etruszk eredetű Minerva szerepelt. Lehet gondolkozni azon, vajon ez a váltás véletlenül előzte-e meg majdnem közvetlenül a római királyság felbomlását. A Magna Mater-arculatok anyaisága Rómában is felváltotta Marspiter (hiszen nem csak Iuppiter létezett) atyaiságát, a megőrző és békehozó Mars helyére a hamis női „békesség” és „bölcsesség” szimbólumai kerültek. Noha ezek az isteni nők végtelen magasságban tündökölnek a modern világ démoni maradványai felett, a rómaiak igazi géniusza a győztes harcot követően békét teremtő Mars volt. Ezért is szóltak hozzá a következő érmefeliratok: Mars Victor, és Marti Pacifero — „A békehozó Marshoz”.

Augustus császár és augur, a Pax Augusta megteremtője forumán templomot emeltetett a bosszúálló Marsnak, ez volt a Templum Martis Ultoris, Mars Ultor szentélye, Caesar gyilkosainak megbosszulása emlékére.

Metaforikusan minden demokratizmus Caeasar brutális meggyilkolása. Dante poklának legmélyére veti Júdással együtt Brutus-t és Cassius-t.