2010. június 1., kedd

A török szultán válasza Theodor Herzl-nek


„[Herzl Tivadar] a nagy terv érdekében beszélt vagy tárgyalást kezdeményezett Európa szinte minden jelentős politikusával, társadalmi tekintélyével. Meggyőződése volt, hogy néhány nagytőkés segítségével és diplomáciai összeköttetésekkel megvásárolhatnák a szultántól Palesztinát.

Járt Konstantinápolyban, ismerősei referáltak tervéről II. Abdul Hamidnak. A szultán nem fogadta, de üzent.

»Egy talpalatnyi földet sem adhatok el, mert nem az enyém, hanem népemé. Vérrel szerezte, vérrel termékenyítette. Két szíriai és palesztinai regimentem lemészároltatta magát Plevnánál. Egyetlenegy sem hátrált. A török birodalom nem az enyém, hanem a török népé. A zsidók megtakaríthatják milliárdjaikat.«

Ugyanakkor, méltányolva a honszerző fáradozását, elküldte neki a Medzsidije-rend parancsnoki fokozatát. Herzl mindent feljegyzett. Megrendülten írta naplójába a szultán tragikus szépségű szavait.”

Részlet Rapcsányi László: Jeruzsálem c. könyvéből
(Gondolat, Bp., 1987. 218-219. o.)
II. Abdülhamid üzenete Theodor Herzl-nek 1901-ben (Forrás)