2014. december 22., hétfő

Mit terveznek Goodfriendék Magyarországon?


Minden idők legkönnyebben manipulálható államformájával, a demokráciával a tarsolyukban a világot hatalmukban tartó és szinte ellenállás nélkül irányító erők jelenleg Magyarországon egy II. Tanácsköztársaság bevezetését tervezik.

Jóslatunk, hogy az Amerikai Egyesült Államok mögött álló erők az 1919-es tanácsköztársaságéhoz hasonló, és Ukrajnában már megvalósult kézivezérlésű kormányzást terveznek bevezetni Magyarországon az itteni szövetségeseik segítségével. Ezek a szövetségesek mindenben kiszolgálják ezeket az erőket, ahogyan mindig is tették. 

Az általuk felállítandó kormányban valószínűleg olyanok is részt vennének, mint a Szíriában már ügynökösködött Goodfriend vagy a sokak által viccre vett Colleen Bell. Ezek a figurák ügynökök és parancsteljesítő bábok, nem diplomataként vannak alkalmazva.

Természetesen az USA összes politikai tényezője mögött egységesen álló hatalomnak mindezt ma még kockázatos volna egy lépésben megvalósítania, ezért először annak a köztudatba dobásával kísérleteznek, hogy a Fideszen belüli Orbán-nélküli kormányzáson keresztül vinnék át az akaratukat. Ez azonban csak egy Károlyi-kormányhoz hasonló köztes állapot lehetne. Ha még ez sem megy, legjobban nekik egy anarchisztikus forradalmi vagy polgárháborús állapot létrehozása felelne meg, még tavaszig (figyelni kell a márc. 15-i dátumra és környékére, mert ezt kihasználhatják), majd az így mesterségesen létrehozott polgárháborús anarchiát „felszámoló” külföldiekből és itthoni ágensekből álló „válságkezelő kormány” felállítása. Magyarországon jelenleg ezen dolgozik az összes Fidesztől balra álló – látható, félig látható vagy láthatatlan – politikai erő és az összes ezekhez kapcsolódó média (ATV, 444.hu, hogy csak kettőt említsünk).

Kijevben jelenleg

Frissítés (dec. 24.): Egy rádióműsorban hallottuk, hogy a tüntetések szervezői január végére blokádot terveznek. Ez gyanúnkat, mely szerint a titkosszolgálati erők nagyon hamar komoly változást akarnak kierőszakolni Magyarországon, nagyban igazolja. Akik emlékeznek az 1990-ben a „rendszerváltás” konzervatívabb erői ellen szervezett országos „taxisblokád”-ra, azok tudják, hogy ez komoly bonyodalmakat okozó, agresszív módja a „tüntetésnek” – sőt valójában már túlmegy a tüntetés fogalmán.

2014. december 17., szerda

Kertek és utcák XII.

Kirchhorst, 1939. április 16.

Kígyókirálynő. Új címet eszeltem ki a capriccio számára, „A márványszirteken”. Ebben, úgy vélem, talán még jobban kifejeződik a szépségből, magasztosságból és veszélyből fakadó egység.


E munka közben az ablak felé pillantottam, s láttam, hogy az utcán löveg löveg után siet kelet felé, majdnem úgy, mint a háborúban, egy nagy ütközet előtt. A németek ezen a héten vonultak be Cseh- és Morvaországba és a Memel-vidékre, az olaszok pedig Albániába. Minden jel arra mutat, hogy rövid időn belül háború lesz. Nem árt, ha azzal számolok, hogy hamarosan fel kell hagynom a munkával. Úgy érzem, e ponton kicsit könnyebbé válik, az idő értéke pedig nagyon megnövekszik. Mindenesetre a toll akkor majd teljesen megpihen, kivéve a naplóírást. A munkának pedig a szemekre kell hárulnia, hogy a színmű zökkenőmentesen folytatódjon.

2014. december 10., szerda

Kertek és utcák XI.

Kirchhorst, 1939. április 14.

Új lakhelyemen első alkalommal a mikroszkópnál. Már a kertben kettétörtem egy nagy, erősen átlyuggatott bükkfaágat, s a törésben egy feketés-fémes-zöld színű, leheletnyi, szőrös állatka lapult, egy Xestobium Plumbeum1. A gyűjteményben csupán vörösesbarna fedőszárnyú válfaját találtam meg, ami a Harliwald öreg bükkfái alatt növő aljnövényzetben akadt rovargyűjtő hálómba. A fában lakó állat elkapása viszont már önmagában is művészet volt.


1 Kopogóbogár.

2014. december 7., vasárnap

Kertek és utcák X.

Kirchhorst, 1939. április 13.

Burgdorfba utaztam, egy régi, alsó-szászországi fészekbe, amelyet mintha hosszadalmas füstölésekkel szárítottak volna ki. A kertésztől nagy szívvirágokat vettem ott, amiket nagyon szeretek. Az eladó, hogy elmagyarázza nekem, mennyire rászorulnak az öntözésre, azt mondta, „el kell árasztani” őket. A kétkezi munkások beszédét csaknem mindig szebbnek halljuk, mint a műveltekét, akik olyan könnyedén bánnak a szavakkal, mintha csak zsetonok lennének valódi érmék helyett. Így kaptam a minap egy költeményt egy ismeretlentől, amelyben mintha a „mélység búvárharangjainak hangját” dicsőítették volna – jó példa ez egy olyan képre, amelyből a fogalom üressége születik meg.


Az úton hazafelé egy ifjú, vörös hajú Hagedisse-vel1 találkoztam. Egy világos és egy sötét fajta is létezik belőlük – mindenesetre mindkettőben döbbenetesen eleven a tűz szelleme. Úgy vélhetjük, hogy egy belső, talán a csillagjegyükből fakadó vonzás ragadta őket a máglyák közelébe is. Mára viszont már az állatok megrontása is modernizálódott: múltkorában azt olvastam, hogy egy öregasszonyt elítéltek, mert körömfájás-vírussal kent be egy nyaláb szalmát, amit aztán idegen istállóba hajított be.

1 Vagy Haghetesse, esetleg Hagazussa. A pogány germán népek papnője, aki – több más képessége mellett – képes volt a világok közötti utazásra. Nevét is innen kapta, mert a Hagedisse jelentése sövénylovas vagy sövények között utazó.

2014. december 1., hétfő

Kertek és utcák IX.

Kirchhorst, 1939. április 12.

Álom. Krónikás-stílusban hallottam a történetét vagy olyan érzésem volt, mintha egy régi krónika címlapja tárult volna fel előttem: vízkúra.1 Egy nő kivonszolta a súlyosan sérültet az eseményre összegyűlt tömegből, s a hátán vitte el onnan. Ám sajnos jelentéktelen szóváltásba keveredett a poroszlók egyikével, és a vízkúra – ezúttal halálos végkimenetellel – megismétlődött. Az erőszak hideg mechanizmusa, amelyben az ember mintegy gépezetté válik, elszabadult, ismét megragadta áldozatát, aztán pedig elnyugodott. A jelenet egy piactéren játszódott, minden ház, öltözék, de még az arcok is nagyon pontosan megfeleltek a korstílusnak, csupán az „itatóeszköz” volt egy olyan modern csapról származó, vörösréz fejrésszel felszerelve, amilyenek az utcáinkban állnak.


Az ébredés is jelentőségteljes volt. Úgy emelkedtem ki az alvás mélységeiből, mintha zúgó örvényen törnék át felfelé, és hallottam – jóval azelőtt, hogy felbukkantam volna – egy autó zúgását, ami odakint, a főutcán hajtott el. Ezt a hangot már a mélyben felismertem, és elrendeztem magamban, jóllehet mint olyasvalamit, ami egy másik világban létezik, mégsincs benne semmi idegenszerű. Abban a szempillantásban, amikor a felszínre érkeztem, öntudatom rugóként pattant a helyére, és az okság ismét helyreállt.

1 Az eredetiben Schwedentrunk. A harmincéves háború alatt a svéd seregek által használt kínzásmód: az áldozatot lekötözték, száját fadarabbal kiékelték és egy vödör koszos, trágyalével kevert vizet öntöttek bele, amit svéd italnak neveztek.