2015. szeptember 15., kedd

Néhány világot irányító szervezet


(Megjelent az Északi Korona VI. számában)


• Harminchármak Tanácsa

Ide tartoznak a politikai, gazdasági és vallási világ legfontosabb szabadkőművesei.

• Háromszázak Bizottsága

1729-ben a Fekete Nemesség alapította, hogy nemzetközi banki tevékenységgel, kereskedelmi kérdésekkel és az ópiumforgalom fenntartásával foglalkozzon. A Brit Korona ellenőrzése alatt áll. Magában foglalja a világ teljes bankrendszerét és a nyugati nemzetek legfontosabb képviselőit. A Háromszázak Bizottságán keresztül minden bank a Rotschildokhoz kapcsolódik.

Dr. Coleman 209 szerveződés, 125 bank és 341 egykori és jelenlegi bizottsági tag nevét tette közzé, akik közül most csak néhányat sorolok fel: Arthur Balfour, Willy Brandt, Edward Bulwer-Lytton, McGeorge Bundy, George Bush, Lord Carrington, Huston Stewart Chamberlain, Constanti, az Orange-ház, a Delano család, Sir Francis Drake, a Du Pont család, John M. Forbes, IX. Frigyes, Dánia királya, George Lloyd, Sir Edward Grey, Sir Douglas Haig, Averill Harriman, a Hohenzollernház, Lord Inchcape, Henry Kissinger, Sir Harold Lever, Walter Lippmann, Bruce Lockhart, Sir John Loudon, Giuseppe Mazzini, Andrew Mellon, Lord Alfred Milner, Francois Mitterand, J. P. Morgan, Norman Montague, Sir Henry Oppenheimer, Olof Palme, Beatrix hercegnő, II. Erzsébet királynő, Julianna királynő, Rainier herceg, Joseph Retinger, Cecil Rhodes, David Rockefeller, Lord Rothmere, Edmund Rothschild, George Shultz, Spellman bíboros, Thyssen-Bornemisza báró, Vanderbit, von Finck báró családja, Otto von Habsburg, Max von Thurn und Taxis, S. G. Warburg, Earl Warren, Owen Young.

• CFR: Council of Foreign Relations

1921-ben a „Round Table”-ből alakították és úgy is ismert, mint „az establishment”, „a láthatatlan kormány” vagy „a Rockefellerek külügyminisztériuma”. E féltitkos szervezet ma egyike a legbefolyásosabb USA-beli társaságoknak és minden társult tagja kivétel nélkül az Egyesült Államok polgára. Napjainkban a CFR vaskezű önkényuralmat gyakorol a nyugati világ nemzetei felett, akár közvetlenül, hasonló szervezetekkel való kapcsolatán keresztül, akár olyan intézményeken át, mint a Világbank, amelynek elnökségét tölti be. A CFR-nak alapításától kezdve az Egyesült Államok minden elnöke, Ronald Reagan kivételével, már megválasztása előtt a tagja volt. Reagan alelnöke, George Bush tagja volt. 1977-ben Bush közvetlenül az igazgatója lett. A CFR-t a Rockefeller-csoport kontrollálja, és ez utóbbi célját akarja megvalósítani, egy egyedüli világkormányt.

• Skull and Bones

A CFR legtitkosabb köre. Tagjai egyszerűen csak „a rendnek” hívják. Több mint százötven éve egyesek egy német titkos társaság 322-es lokális szervezeteként azonosítják. Mások „a halál testvériségének” nevezik. A Skull and Bones titkos rendjét 1833-ban vezette be a Yale Egyetemre William Huntigton Russell és Alphonso Taft. Russell 1832-es németországi tanulmányútjáról vitte a Yale-re. 1856-ban a rend beépült a Russell Trustba. Többek között a rend képezi a CFR szűkebb körét, elitjét. 1833-tól a következő családi birodalmak uralták: Rockefeller (Standard Oil), Harriman (Vasút), Weyerhaeuser (Faipar), Sloane (Kiskereskedelem), Pillsbury (Gabonaipar), Davison (J. P. Morgan), Payne (Standard Oil).

• The Round Table

Cecil Rhodes, a Háromszázak Bizottságának tagja 1891. február 5-én alapította Angliában. Az alapító figurák között voltak: Stead, Lord Esher, Lord Alfred Milner, Lord Rothschild és Lord Arthur Balfour. A csoport felépítését — mint Hitler SS-ét — a Jézus Társaságról, a jezsuita rendről másolták.

A csoport fő célja a Brit Birodalom kiterjesztése volt, az angollal mint világnyelvvel együtt. Rhodes valójában az emberi nem javára működő világkormány létrehozására törekedett, ám a csoportba később az Illuminátusok ügynökei szivárogtak.

• Bilderberg-csoport

Ezt a titkos szervezetet 1954 májusában hozták létre a Háromszázak Bizottságából a hollandiai Oosterbeek-ben található Hotel de Bilderbergben. A bilderbergiek egy körülbelül 120 személyből álló csoport, akik Nyugat-Európa, USA és Kanada pénzügyi elitjébe tartoznak. Fő céljuk egy 2000-re felállítandó világkormány, valamint egy világhadsereg az ENSZ hegemóniája alatt. A csoportot a „láthatatlan világkormánynak” is hívják. Egy (24 európaiból és 15 amerikaiból álló) irányító bizottság által alkotott tanácsadó testület dönti el, kiket hívnak meg összejöveteleikre. Nem minden résztvevő „beavatott”. Kizárólag érdekcsoportjaik vagy további személyek képviseltethetik magukat. Néhányan a legfontosabb egykori vagy jelenlegi nemzetközi képviselők közül: Giovanni Agnelli, Zbigniew Brzezinski, George Bush, Lord Carrington, Allen Dulles, Bill Clinton, (II.) Henry Ford, Felipe Gonzales, Peter Jankowitsch, David Kennedy, Henry Kissinger, Joseph Luns, Lord Roll of Ipsden, Robert McNamara, Wilfried Martens, Olof Palme, Walter P. Reuther, David Rockefeller, John D. Rockefeller, Nelson Rockefeller, Edmund de Tindemanns Rothschild, Eric D. Warburg, Siegmund Warburg, Manfred Wörner.

• Trilaterális Bizottság

Ezt a titkos társaságot 1973 júniusában alapította David Rockefeller és Zbigniew Brzezinski, a Háromszázak Bizottsága számára, s azért látott munkához, mert a létező szervezetek, mint az ENSZ nem mozdították elég gyors ütemben előre az egyedüli világkormány létrehozásának ügyét. Szükségessé vált egy lökés. Ez az elitárius szerveződés háromoldalúan szándékozza egyesíteni az ipari és kereskedelmi óriások legfőbb vezető nemzeteit — az USÁ-t, Japánt és Nyugat-Európát —, hogy bevezessenek egy „Új Világrendet”. A szervezetnek 200 tagja van, akik a bilderbergiekkel ellentétben valamennyien élő személyek.

A Trilaterális Bizottság a CFR tagjain keresztül az USA egész gazdaságát ellenőrzi politikai, hadászati, olajipari, energiaellátási és média-lobbyk révén. A tagok ügynökségek vezetői, bankárok, ingatlanügynökök, közgazdászok, a politikatudomány specialistái, ügyvédek, szerkesztők, politikusok, szakszervezeti vezetők, újságírói alapítványok elnökei. A legfontosabbak: Zbigniew Brzezinski, George Bush, Bill Clinton, Henry Kissinger, Robert McNamara, David Rockefeller, John D. Rockefeller, Edmund Rothschild.


„Az establishment” nemzetközi tagjaiból álló csoport, akik körülbelül huszonöt országból származnak (kb. 50 személy). A Rockefeller-klán alapította és pénzeli olaszországi, bellagói birtokáról. A fő cél ismételten egy élite irányítása alatt álló világkormány. A Római Klub kidolgozott egy világvallást, s magáévá tette azt a média által elterjesztett hibás vélekedést, miszerint a Földön energetikai krízis és túlnépesedés áll fenn. William Cooper szerint, amennyire ez látható, ők fejlesztették ki az AIDS-vírust és terjesztették el egy nagy faji tisztogatási program keretében a világkormány számára.

• Egyesült Nemzetek: ENSZ

A Népszövetséghez vezető irányelveket az 1917. június 29-30-i szabadkőműves kongresszuson fogadták el és hagyták jóvá. Ez volt az 1919-ben, Genovában megalakított Népszövetség kezdete. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 1945-ben, San Franciscóban ugyanezen elvek jegyében született. Az Illuminátusok mintájára létrehozott szervezet a világ legnagyobb szabadkőműves páholya, amelyben a világ minden nemzete egyesül majd. Ironikus, hogy a machiavellista alapokmány előszavának negyedik pontjában az áll, hogy az ENSZ-ben jelen lévő valamennyi nemzet kéri, ez az intézmény oldja meg összes problémájukat és lépjen közbe a háborúk eltörlése érdekében, jóllehet akik kigondolták, ugyanazok, akik az utóbbi két évszázad összes háborúját gerjesztették.

A nyilvánosság előtt az ENSZ úgy tűnik fel, mint mindannyiunk jó barátja, aki „minden problémával foglalkozik”. A CFR legalább 47 tagja szerepelt az' amerikai alapító küldöttek között, beleértve David Rockefellert is. Az ENSZ emblémája nyíltan szabadkőműves szimbólum.

Az ENSZ földgömbjének harminchárom mezője a szabadkőművesség skót rítusának fokozatait jelölik. A tizenhárom szemből álló kukoricakalászok a földgömb két oldalán az Illuminátusok hierarchiájának tizenhárom fokát szimbolizálják, és utalnak a tizenhármas számra, amely a zsidók számára szerencsét hozó szám. A tizenhárom a legfontosabb szám a szabadkőművességben, s különböző jelentésekkel bír. Jézusnak tizenkét tanítványa volt és ő maga a tizenharmadik. A Kabbalában, a numerológiában, valamint a Tarot tizenharmadik lapjával, a „Halállal” a tizenhármas a transzformációt, az alkímiát, az újjászületést jelenti, a hamvaiból újjáéledő főnixet, a titkok tudását, így a materializálódás és az immaterializálódás képességét, az éterből való teremtés képességét.

Jan van Helsing (Jan Udo Holey)
(Molnár András fordítása)

Az 1972-ben, a római „Hiúzok Akadémiáján” alakult Római Klub egykori vagy mai tagjainak névsorában nem csak Mihail Gorbacsovot vagy Václav Havelt találjuk meg, hanem például az utóbbi időben nagyobb hazai ismertségre szert tett Nógrádi Györgyöt is. Fel lehetne vetni, hogy ez a szervezet viszonylagosan pozitív szerepet játszott a kommunizmussal szemben, ám számos jel mutat arra, hogy a titkostársasági háttér révén azokkal a körökkel is érintkezik, amelyek a kommunizmust létrehozták és fenntartották, és mindenképpen olyan szervezet, amely hátterét tekintve judeokratikus, előterében pedig a „demokrácia” nevű baloldali szövetségi és államrend terjesztője. (A Templvm Martis szerkesztőjének megjegyzése.)

Mese a bevándorlásról


Nos. Tisztában vagyok vele, hogy nehéz gondolatok következnek. De próbálja ki-ki megérteni, mit mondok.

Ha az Orbán-kormány és az ellenzői között kell választani, akkor egyértelmű, hogy melyik mellett állok. Ha a határok ellenőrzése, a bevándorlás megállítása és ennek ellenkezője között, akkor szintén. Ha a kereszténység védelméről van szó, akkor is.

Ámde...

A hírek az egyébként szükséges intézkedésekről és ezek felborítási kísérleteiről túlságosan lekötik az embereket, és (az „iszlám államról” szóló hírekkel együtt) elmélyítik az iszlámellenességet, miközben lassan mindenki elfelejti, hogy egy olyan többfrontos háborúról van szó, amiben a kereszténység és a muszlim tömegek egyaránt áldozatok, és egyedül arról az erőnek a felelősségéről nincs szó soha a médiában, amely az egészet manipulálja: a zsidóságéról.

Hagyjuk most a megszokott, zárlatos köröket (ez megőrült, paranoid, összeesküvéselméletekben hisz, primitív világmagyarázat, antiszemitizmus, holokauszttagadás, nem is minden zsidó rossz, vallás-e a zsidó, nép-e a zsidó stb. stb.), és összpontosítsunk a lényegre:

Mióta az „iszlám állam” és a bevándorlás világcirkusza zajlik – de különösen az utóbbi időben – egy állam és egy „identitás” viszonya kapcsán mindehhez óriási a csend: Izrael és a zsidóság. Meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy az „iszlám államnak” – ha az volna, ami – törvényszerűen a muszlim területre betolakodó, és ott agresszív terjeszkedési politikát folytató Izraelt kellene leginkább veszélyeztetnie, nem pedig Szíriát, Jordániát, Libanont vagy jelentéktelen és veszélytelen, fegyvertelen keresztényeket. Azonban az addig és azóta is egyébként minden egyes palesztin petárda miatt sipákoló, állig felfegyverzett zsidó állam évek óta meg sem mukkan az ügyben, és a keresztények és muszlimok fejeit trófeaként mutogató „iszlám állam” sem mond egy kumma szót sem Izraelről és a zsidókról. (Ezek kulcsfontosságú tények!!!)

Ez a csodálatos „iszlám állam” csak éppen és pont Szíriát akarja felszámolni. Azt a Szíriát, amit az amerikaiak is évek óta fel akarnak számolni egy „Facebook-forradalom”, egy „arab tavasz” keretében, és azt a Szíriát, amit így sem sikerült nekik! De most majd „muszlimoknak” sikerülni fog, az USA és az EU elővigyázatos őrködése és harmatos bevándorlásügyi konferenciái közepette...

Konferenciák közepette, amelyeken olyanokról tárgyalnak, hogy hogyan osszák el Európában az Izraellel szomszédos területekről érkezőket... akiknek az érdekében most érdekes módon nem lehet tenni a Közel-Keleten semmit...

Semmit, de semmit.

Afgán kecskepásztorok, iraki milliós hadsereg ellen lehetett, többször is. Szaddám Husszeint fel lehetett akasztani, egy évekig tartó tévésorozat végén. Iránt lehetett fenyegetni, Észak-Afrikát lehetett felbolydítani, államokat eltörölni.

De az „iszlám állam” ellen, sajnos, SEMMIT sem lehet tenni. Saaajnos... semmit sem tehetünk a fejvagdosó, jordán pilótákat ketrecben felgyújtó, olajjal kereskedő terroristák ellen. VISZONT keresztényi szeretettel befogadtathatunk Európába többmillió nem-európai, nem keresztény embert!!! És végképp megutáltathatjuk a muszlimokkal a határait védő, gonosz Európát, a keresztényekkel pedig az agresszív, befogadóiknak – lefülelhetetlen utasítások alapján – fensőbbségesen parancsolgató muszlimokat, akiknek fiatal élcsapata persze simán tartalmazhat nyomokban egy kis „iszlám államot”, de ugyan: az a hülye, sőt fasiszta állat, aki ezt ellenőrizni akarja.

Igen, igen, az iszlám állam csúnya dolog, és persze fáj a szívünk a többmillió szírért, de... az oroszok segélynyújtó gépeit ne engedjék át Szíria felé, „kéri” Amerika Bulgáriától és Görögországtól. (Különben is legyenek elfoglalva inkább az ukrán „tavasszal”, nem igaz?)

Ti, akik azt hiszitek, hogy amit láttok, az „iszlám” probléma, vegyétek észre: a keresztényeket és a muszlimokat azok gyalázzák meg és játsszák ki egymás ellen, akik közben Sorosokkal a hátuk mögött nevetnek a markukba, és akiknek látszólag „semmi részük” az eseményekben. Dróton rángatják a közel-keleti és az európai népeket, „tanácsadókkal” és „biztonsági szakértőkkel” körbevett, ezer oldalról zsarolt vagy korrupt, vagy egyenesen és egyszerűen szövetséges szabadkőműves politikusaikon keresztül, mélyen a tévénézők szemébe nézve és biztosítva őket vagy arról, hogy „a menekültek mind szerencsétlen, ártatlan, jó emberek, akiknek joguk van és a keresztényi szeretet alapján kötelességünk...” vagy arról, hogy megvédik népeiket a korrupt és idegenszívű ellenség, az „iszlám bevándorlás” ellen.

Hiszitek?

Hiszitek, mert hát mondják, hogy közben majd azért „rendet kell tenni” ott is, a Közel-Keleten, persze. Csak még nem jött el az ideje!

Majd akkor jön el, ha a Közel-Kelet (Izrael kivételével) kiürült, ha Európa megtelt, ha Európa már gyűlöli az iszlámot, ha a mozlimok, szírek, arabok már gyűlölik az európaiakat, jobban mint „Amerikát” és Izraelt, ha ott már nem lesz egy darab állam sem Izrael és Irán között, csak a sziájé és a szajeret matkál burnuszba bújt hordái.

Akkor majd lehet nem csak tessék-lássék bombázni a homokbuckákat meg a kisteherautókat, hanem...

hanem Izrael-barát államokat lehet alapítani a régiek, főként Szíria és Irak helyén. Vagy csak egyszerűen egy üres, ellenőrzött folyosót.

Addig is mindezért, ha „konzervatív vagy”, akkor képzeld azt, hogy főként Törökország a felelős, meg – hidd azt, kedves tévénéző, hogy őszintén így gondoljuk – Amerika. Ha pedig „liberális felfogású” vagy, akkor képzeld azt, hogy a gonosz diktátorok, a vallás (a keresztény meg a muszlim), és a sok csököttagyú konzervatív orbánhívő.

Így szól a mesém.

Ferenchegyi Endre írása