2015. november 29., vasárnap

Kertek és utcák XIX.

Kirchhorst, 1939. április 29. 

Elalvás előtt hosszasan gondolkoztam a kék színről, amelyet a tálban láttam tegnap. Nevet akartam adni neki, s csupán ama nehézség által, hogy akár megközelítő egyezésre leljek, ismertem fel a bepillantás valódi jellegét: a színek világán túl időztem.

Álmomban földeken dolgozó parasztok beszélgetését hallgattam.

- Nyáron amazt a lápot le fogjuk irtóztatni – mondta az egyikük. Ez alatt azt értette, ahogy egyszerre ráébredtem, hogy éles szántóvassal egészen a szilárd talajig föltépik.

Négykor felriadtam, s fél hatig hallgattam a templom órájának ütéseit. Azt gondolván, hogy ébren vagyunk, ilyenkor mindazonáltal legtöbbször könnyű szendergésbe merülünk, – s eközben az elalvásra törekszünk.

Hercule Párizsból elküldte a Crapouillot1 legutóbbi számát: Les Bas-Fonds de Paris: képek és leírások a bordélyokról és egy rövid szlengszótár. Ebben a „sírni”-szóra a chialer-t találtam, ami voltaképpen azt akarja jelenteni, hogy chier les yeux.2 Ezt annak példájaként jegyeztem meg, hogy a nyelvet milyen mértékig lehet ürülékkel feltölteni. Egy szónak gyakran annyi szinonimája van, ahány szintje a társadalomnak.

Este elhoztam Friedrich Georgot a busztól.


1 Eredetileg Le Crapouillot (A varangyocska), 1915-ben alapított, kezdetben szatirikus francia lap, amely eredetileg a fronton szolgálatot teljesítő katonák számára készült, meglehetősen botrányos tematikával. A későbbiekben havonta megjelenő politikai magazinná vált. Utolsó száma 1996-ban jelent meg.
2 Szarnak a szemek.

2015. november 25., szerda

Krízisszínészet


Ismerik azt a fogalmat, hogy “crisis actor”? Kicsit olyan, mint a “ghost writer”, csak még élőbb. Javaslom a jelenség tanulmányozását. 

Magyarul a fogalom még nem elterjedt: „krízis színész” és „krízisszínész” keresésre a google összesen 5-6 önálló találatot ad. 

Pedig a műfaj mondanivalója nagyon fontos. Ha már látták a Truman Show-t, lehet fogalmuk róla, hogy miként mosódik össze „valóság” és „összeesküvés”.  Maga a film nem új gondolatot ültet el, hanem egy létező jelenségre reflektál. 

Tézisünk, hogy a média mindenestül színház. A mi mondanivalónk viszont ezúttal kevésbé filozófiai, mint a fent említett filmé – pillanatnyilag ugyanis a jelenség politikai dimenzióira fókuszálunk. 

A média (televízió, rádió, a kivételt a gondoltnál jóval kevésbé képező internet, magazinok és újságok, sikerkönyvek, fotók, filmek, játékprogramok, zenék és videoklipek) konzumidiótái azt hiszik (mert ezt maga a média sikerrel elhitette velük), hogy a média két részre oszlik: szórakoztató és hírműsorokra, játékos és hírértékű (politikai, tudományos és egyéb) tartalmakra. Teljes tévedésben vannak, és nem csak amiatt, amit Alan Watt itt elmond

Az elméletünk egyszerű: a hírműsorok és a „politikai események” éppen olyan show-műsorok vagy valóságsók, mint amilyenek a „szórakoztató” show-k vagy a „Való Világ”: a hülye néző azt hiszi, hogy ezek spontán események, amelyekről kukkolóként tudósítanak, nem pedig azt, ami az igazság, hogy előre gondosan megírják és megrendezik őket – általában folytatásosan, jó sok résszel.

A nyilvánosság számára nincs médián kívüli világ. A média szereplői egytől-egyig színészek, a hírműsorok szereplői pedig egy hírgyár alkalmazottai, amelynek ugyanúgy megvannak a maga sorozatai a maguk állandó főszereplőivel (politikusok), akciófilmjei a maguk fizetett színészeivel (politikai horderejű „események”), és „klipjei” („kishírek”) – vagy szintén fizetett színészekkel, vagy a maguk alkalmi felkapottjaival. Fontos: szempontjukból sohasem a szereplők látszólagos önállósága, hanem mindig a rendezői szándék lényeges. 

Mit jelent ez? Hogy az egész média csupán szórakoztatás, és semmi „komoly” nincs benne? Nem egészen; a dolog a másik irányból is igaz: a szórakoztató műsorok valójában szintén nem szórakoztatásra vannak szánva, a szórakozott tudatállapot csupán befogadásuk legideálisabb alapfeltétele, ezért írják oda a műsorújságok és a tévéfeliratok, mit minek kell tekinteni: ez egy komoly hírműsor, ez meg szórakoztató, amaz pedig „a nyugalom megzavarására alkalmas”.

A média alapja és lényege is a kondicionálás, majd azon keresztül a manipulálás: ilyen és ilyen állapotban kell befogadni, és ilyen és ilyen állapotba kell eljutni általa. A kondíciók pedig egy olyan programot alakítanak ki, amelyet követően a világ folyamatainak nagy részét már gyakorlatilag külön irányítani sem kell, vagy ha mégis, játszi könnyedséggel meg lehet tenni, mert médium segítségével „irányítja magát”.

Fontos, hogy ugyanezt a mozgatottságot a médiát megelőző és megalapozó színház világára is kiterjesszük (amelyet időben a „hírlapok”, a pamfletek és a képregények mellett elsőként a „sajtófotó”, majd a filmszínház és a mozi követ): a színház nem avult el, csak a ráépülő metastruktúrák sokasodtak meg és kezdtek látszólag „önálló – virtuális – életet” élni. Az ilyen primér színházhoz tartoznak például a „demokratikus” politika és kellékei: a politikusok. Ezen pár évenként „népakarattal” (valójában média által kondicionált manipulációval) „választott” politikus-színészek összes szereplése protokolláris, a nyilvánosságnak szóló porhintés, (meglehetősen unalmas) színházi darab. A kulisszák mögött egy rétegzett háttérhatalom üzelmei és publikusan soha nem látható folyamatok, titkosszolgálatok küzdelme zajlik. A naiv ember azt mondhatná: ezekről azért nem tud „a média” (és ezért egyetlen „néző” vagy „hallgató” vagy „olvasó” sem), mert nem engedik oda, ha tudna, objektíven tudósítana róla. A médiát valóban nem mindig engedik oda, de nem csak erről van szó, hanem arról, hogy ha odaengedik (pontosabban odahívják), azt céllal teszik, és ha valami nyilvános, abban biztos lehet mindenki, hogy abból nem derül ki semmi, hanem határozott célja van: ott előadás van.

Az előadások nem egyszerűen „meghamisítják a tényeket”, hanem a „tényekhez” közük sincs, sőt kifejezetten a „tényekre” esetlegesen irányuló figyelem elszívására, elterelésére, sőt teljesen más vágányokon való tovasiklatására valók, „álomországba”. Ilyen vágányokból egész vasúthálózat épült már ki a kezdetek óta (a „népuralom” színházának – a „népszínház” kezdetei óta), amelyeken úgy futnak a szerelvények, mintha ez volna a világ maga, holott ezek csupán a laikus nagyközönségnek fenntartott látványosságokhoz visznek el, Disneyland-be és a szintén irreleváns Rémület Parkba.

Ez utóbbi Park szereplői a krízisszínészek, akik általában merényleteknél jelennek meg vagy magukat a „merényleteket” adják elő. Arcuk, sebeik, sérüléseik maszkírozottak, díszlettervezők és speciális sminkesek, illetve speciális effektekkel és ahol lehet, szimulációs 3D illúzióteremtő programokkal dolgozó számítógépesek dolgoznak rajtuk. Ha maga a merénylet nem látszik, ők a hozzátartozók, a szemtanúk, a fotóriporterek számára kétségbeesetten telefonálók és a tévének nyilatkozók. Nevük tetszőleges, másnap már kutya bajuk, lemosták róluk a sminket, felvették a fizetést.

Vannak persze be nem avatott hírszereplők is, ők nem tudják, hogy egy színjáték szereplői. Mert a primér színházhoz nem csak fizetett statiszták tartoznak, hanem balekok és felkapott alkalmi szereplők is (a felkapott pórul jártat is jelenthet). A balekok olyan titkosszolgálatok által irányított „esemény-megvalósítók”, akik vagy azok fogságából vagy veszélyes börtönök falai közül vádalkuval, esetleg zsarolással vagy programozással „szabadulva” követnek el dolgokat, vagy nem is tudják, ki szervezte be őket saját „ügyükbe”. Utánuk általában csak egy-egy jól látható helyre elhelyezett, természetesen 100%-ban hiteles útlevél vagy hasonló „dokumentum” marad (bár ezt meg sem kell „találni” ahhoz, hogy a hírműsorban már beszélni is lehessen róla).

Azt akarjuk-e mindezzel mondani, hogy minden katasztrofális esemény, amelyről tudósítást látunk vagy hallunk, akár csak pletykálni ismerősöktől, hamis vagy meg sem történt? Eltekintve a „valóság” filozófiai értelmezéseinek és kérdésfeltevéseinek sokszínű – és jogos – lehetőségeitől, nem egészen. Csupán azt, hogy nem szabad bármit is teljesen komolyan venni – vagy a sugallt módon komolyan venni –, ami – főleg a nagy nyilvánosság számára – egy képernyőn vagy egy nyomtatott lapon megjelenik. Nem csak azért, mert ott és úgy már eleve virtuális, tehát „csupán” egyfajta fikció és narráció, hanem azért sem, mert szuggesztió, és többnyire olyan szuggesztió, amely egy sok-sok részes programba épül.

Persze, mielőtt mindenki, aki olvassa ezt a blogbejegyzést, fellelkesülne, hogy innentől „megtudott valamit” és mindent egyféleképpen hazugságként kezd értelmezni, amit innentől egy filmben vagy egy híradóban lát, le kell hűtenünk a kedélyeket: mint mindenhez, az efféle díszletek értelmezéséhez is olyanok kellenek, akik értik vagy legalább esélyük van érteni és értelmezni a díszletek mögött zajló folyamatokat. Intelligencia, sőt erőfeszítés is kell a rendkívül összetett médiamanipuláció és minden egyéb helyes átlátásához. A demokratikus illúziót a „vevők” oldalán is el kell vetni, nem csak az „adók” oldalán.

A krízisszínészet jelentősége nem csak az, hogy az a krízis, amiről szó van, valójában nem krízis vagy nem úgy krízis, hanem az is, hogy a valódi krízisről szó sem esik.

„Engedelmeskedj”, „fogyassz”, „simulj be”, „aludj tovább”, „vesd alá magad”, „ne gondolkozz”, „vásárolj” (stb.) – képfelvétel az Elpusztíthatatlanok (They Live) című 1988-as „paranoid posztmodern” és disztópikus filmből. A film, bár sok más hasonló jellegű társával együtt alapvetően baloldali propagandának hat (a „leleplező” filmeknél sohasem szabad figyelmen kívül hagyni a „leleplező” céljait és irányultságait sem!), mindeközben nem nélkülözi a humort és az éles meglátásokat.

2015. november 24., kedd

Történelmi bukásokrólLegkésőbb tavaly megbukott a liberális demokrácia.

Idén – tekintve az eszetlen migrációs politikát és az europoid rasszkomponensű állampolgárok hátrányos jogi és „munkaerőpiaci” megkülönböztetését – igazán megbukhatna már az „antirasszizmus” is. Már csak azért is, mert az antirasszizmus kifejezés szó szerint rasszellenességet jelent. És nem csak szótárilag...


2015. november 22., vasárnap

Kertek és utcák XVIII.

Kirchhorst, 1939. április 28. 

Élénk éjszaka. Elsőnek Kniébolo1 jelent meg nekem, akit gyengének és melankolikusnak, társaságra szorulónak találtam. Pompás, aranyozott csemegét nyújtott át nekem, s azt mondta, névnapjára rengeteget kapott ajándékba belőle. Ezután egy képet láttam az életútjáról, amely ugrókertként jelent meg. Voltak ott útvesztők, tükörképszerű szakaszok, korlátok, amelyek miatt csak egyetlen irányba lehetett haladni, valamint a szabadba nyíló kapuk is.


Ekkor új, arany és kék fluoreszkálás fénylett fel előttem. Egy kristályokkal és golyócskákkal teli tálat rázogattam, ami egyszer tiszta arany, másszor ragyogó kék fényt sugárzott, s miközben ezek váltakoztak, halk mennydörgés hangzott fel az edényből. 

Ezt követően jeles kézművesek körében szóművesként mutatkoztam.2

Déli tizenkettőkor Perpetua szobájában, a rádiónál. Perpetua, Louise és a kövér Hanna a székeken ültek, én pedig a szófán hevertem, csaknem úgy, mint Mauritániában. Azután krumplit ültettem, aminél a barázdák kihúzásához e vidéken széles lapú kapát és nagy fogközű gereblyét használnak. Ezt a szerszámot Tognak – ejtsd: Toch – nevezik, s ez a szó valószínűleg a húzással áll összefüggésben. Mályvarózsák átültetve. Beszélgetés az üvegessel, akinek megpillantásakor egyébként életemben először gondoltam arra: „Így szeretnél kinézni később te is!”, mivel az öregkor ismérveit egyfajta szeretetreméltó gyermekiséggel egyesítette. A kis Alexander, akit minden „bácsi” emleget: a gyerekek még tudják, hogy minden ember testvér.3

Az istálló kapujának erős szemöldökfáját itt Dösselnek hívják.

1 Adolf Hitler.
2 (Silbenstecher) Szó szerint: szótag-metsző, átvitt értelemben: gáncsoskodó, szőrszálhasogató, pedáns.
3 Utalás Alexandre Dumas egyik szereplőjének mondatára.

2015. november 14., szombat

Kertek és utcák XVII.

Kirchhorst, 1939. április 26.

Felástam a kertet, hogy helytállhasson Friedrich Georg előtt. Ismét a szépséges „angol szablya” nevet viselő borsót vetettem, s a verebek elleni védelemül régi függönyökkel fedtem le. Azután megint vízbarát vadászaton voltam a lápvidéken, mert tanulmányozás céljából néhány faj példányát a cellon alsó részéhez akartam rögzíteni. Azokat a helyeket, ahol zsenge hanga nő, az ásó simítja félre. A dús tőzegen, mint valami fekete szérűn, keresztes hanga, harmatfű, aztán virágzó füvek és fiatal nyírhajtások. A széleken még ki nem bomlott, rózsaszín virágokkal, magas, hangaszerű növény, bizonyára a behurcolt kalmia. Az eleven térségeken mezei homokfutrinka vadászik, színe csaknem csillogóan selymeszöld, időnként kissé matt, mohosabb. Egy példány, amelyet legnagyobb örömömre sikerült elkapnom, éppen annak a változatnak bizonyult, amelyik a connata nevet viseli, s a páncélján a két világos folt középen összefonódva egyesül. 


A márványszirteken: Úgy tűnik, még mindig nem sikerült jó elnevezést találnom a testvér alakjához, akit először Profundusnak hívtam, azonban ennek hármashangzata a mondatokban túlságosan súlyosnak hat. Ezért ideiglenesen Felixnek szólítom, ami viszont nagyon színtelennek hangzik. Talán az Otto vagy Otho mellett döntök, melyek magánhangzói minden szófordulatba illeszkednek.